ترکیب هیات امنا سازمان ملی سنجش در دولت چهاردهم مشخص می شود

«ساکن خیابان ملک» و برنامه‌ای که می‌تواند یک رسم کتابی شود
18 تیر 1403
تلاش برای تبدیل سلول‌های بنیادی شیر مادر به سلول‌های عصبی
18 تیر 1403
نمایش همه

دکتر عبدالرسول پورعباس درباره وضعیت تشکیل سازمان ملی سنجش در دولت چهاردهم افزود: تشکیل سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور در زمان شهید جمهور تصویب شد. این سازمان براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ایجاد شده است و براساس اساسنامه مصوب کار خود را انجام می‌دهد. مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمان همه دولت‌ها از جمله دولت چهاردهم لازم الاجرا است. لذا سازمان ملی سنجش مسیر حرکتی خود را دنبال خواهد کرد.

وی گفت: یک فرصت ۶ ماهه سرپرستی برای سازمان وجود دارد که ما در این مدت کارهایی را پیش بردیم. ارکان سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور تقریباً تشکیل شده است. نمایندگان مربوطه در شوراهای مختلف از جمله هیأت امنا به سازمان ملی سنجش معرفی شده اند.

پورعباس افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی باید ۶ نفر را برای هیأت امنای سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور معرفی کند که در اولین جلسه‌ای که شورا تشکیل می‌شود در دستور جلسه قرار دارد. ترکیب این ۶ نفر به این ترتیب است که دو نفر اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و ۴ نفر نیز متخصصان حوزه سنجش و ارزشیابی هستند.

سرپرست سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور گفت: اگر این افراد معرفی شوند امیدوار هستیم که اولین جلسات رسمی هیأت امنای سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور به منظور مدون کردن قوانین و مقررات جاری سازمان در مردادماه تشکیل شود.

وی یادآور شد: بخشی از کار سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور در دولت سیزدهم انجام شد و مابقی کارها در دولت چهاردهم دنبال خواهد شد و در این فرصت شش ماهه ضمن اینکه ساختار تشکیلاتی سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور باید تصویب شود، رئیس سازمان هم باید تعیین شود.

پورعباس افزود: رئیس سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور به پیشنهاد هیأت امنا به شورای عالی انقلاب فرهنگی برای اخذ رأی اعتماد معرفی می‌شود. پس از رأی شورای عالی انقلاب فرهنگی، رئیس جمهور حکم ریاست سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور را صادر خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: امورات سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور در حال پیشرفت است و جای نگرانی نیست. تعامل خوبی هم با چهار وزارتخانه‌ای که در حوزه آموزش، ارائه مدارک دانشگاهی، دبیرستانی و حرفه‌ای فعالیت دارند برقرار شده است و همه این چهار وزارتخانه هم در شوراهای سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور نقش و حضور دارند و عضویت آنها نیز در این شوراها پیش بینی شده است. این هم افزایی در مسیر ارائه خدمت شایسته قرار می‌گیرد.

به گزارش مهر، شهید آیت‌الله دکتر سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۴۰۲ ماده واحده «تشکیل سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور» که بر اساس مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲.۰۲.۱۲ شورای معین شورای عالی و در جلسه ۸۸۳ مورخ ۱۴۰۲.۰۳.۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است را ابلاغ کرد.

بر اساس این مصوبه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور با هدف استقرار نظام جامع رصد، نظارت، ارزیابی، اعتبارسنجی، رتبه بندی و تضمین کیفیت در نظام آموزش کشور به صورت یک سازمان مستقل زیر نظر رئیس جمهور تشکیل شده است.

بر این اساس؛ مطابق با تکالیف نظارتی و راهبردی شورای عالی انقلاب فرهنگی در فرآیند اجرایی سازی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش (فصل هفتم، بند ۱۹) و سند نقشه جامع علمی کشور (راهبرد کلان ۶) ناظر بر ایجاد نظام سنجش و ارزشیابی و تضمین کیفیت در تعلیم و تربیت رسمی و عمومی کشور؛ انسجام بخشی و تقویت یکپارچگی در سیاستگذاری و نظارت و اعتبارسنجی در نظام آموزش عالی کشور؛ ایجاد سازوکارهای سنجش توانمندی‌های دانش آموزان، معلمان و عملکردهای مدرسه، مستقل از مؤسسات مجری آموزش و به استناد بند ۱ ماده ۴ سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر «رصد و پایش مستمر، روزآمد و نظام مند وضعیت حوزه فرهنگ و دانش و افق آینده آن» در راستای «تحقق نظام سنجش و پایش وضعیت فرهنگی، اجتماعی، علمی و فناوری کشور»؛ «سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور» با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی نهادهای علمی کشور متمرکز بر راهبری، ارزیابی و ایفا نقش نظارتی با مأموریت ایجاد مرجعیت واحد در دو محور ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت نظام آموزش کشور (اعم از آموزش و پرورش و آموزش عالی در دو حوزه پزشکی و غیرپزشکی) و سنجش توانمندی‌های آموزشی، به‌صورت هیأت امنایی و با التزام به عدم ایجاد بار مالی جدید و افزایش اندازه دولت، به صورت یک سازمان مستقل زیر نظر رئیس جمهور تشکیل می‌شود.

حکم سرپرستی دکتر عبدالرسول پورعباس به عنوان سرپرست سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور در ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ صادر شد.