آخرین وضعیت تغییرات شورای صنفی دانشجویی در دانشگاه‌های علوم پزشکی

حفظ محیط زیست از مصادیق حقوق عامه است
29 آبان 1402
بررسی آرای علامه محمد تقی جعفری در سوفیا
29 آبان 1402
نمایش همه

دکتر احد بنار با اشاره به تغییرات آئین نامه شورای صنفی دانشجویی در دانشگاه‌های علوم پزشکی خاطرنشان کرد: از ابتدای دولت سیزدهم آئین نامه شورای صنفی دانشجویی تغییر کرد و یکی از مهمترین دلایل این تغییر نحوه انتخاب دانشجویان حاضر در شوراهای صنفی بود.وی افزود: پیش از این تشکیل شورای صنفی در هر دانشگاه علوم پزشکی به این شکل بود که تعدادی از دانشجویان به عنوان کاندیدای شورای صنفی ثبت نام می‌کردند و در نهایت تعداد خیلی کمی از دانشجویان آن دانشگاه به آنها رأی می‌دادند و یک تعدادی را انتخاب می‌کردند و به این ترتیب برخی از این افراد از یک ۱۵ نفره، تعداد ۵ تا ۶ نفر رأی می‌گرفت و عضو شورا می‌شد.بنار افزود: همین موضوع و سایر مسائل موجب شد که یک سری اختلاف‌هایی در شورای مرکزی صنفی دانشجویان علوم پزشکی بوجود آمد و مشکلاتی ایجاد و مقرر شد که آئین نامه شوراها بازنگری شود. در دوره جدید تصمیم گرفته شد که به قانون شورای صنفی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی بازگردیم و ببینیم یک شورای صنفی دانشجویی چگونه باید فعالیت کند.مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت اظهار داشت: قانون و مقررات بازبینی و مشخص شد شورای عالی انقلاب فرهنگ در مصوبه جلسه ۱۶۵ سال ۷۸ محدود فعالیت‌های شورای صنفی دانشجویی را تعریف کرده است. بر اساس این مصوبه شورای صنفی می‌تواند در حوزه فعالیت‌های رفاهی، تغذیه، خوابگاه، کمک آموزشی فعالیت کند. ما نیز در وزارت بهداشت بر اساس همین مصوبه آئین نامه جدید را تدوین کردیم.وی خاطرنشان کرد: پیش از این در سال‌های کرونایی شوراهای صنفی در حوزه مسائل آموزشی و آزمون ارتقا دستیاری و آزمون پیش کاورزی ورود کرده بودند و پیشنهاد تعویق آزمون یا تغییرات در حدنصاب را می‌دادند و موجب شده بود که به دلیل شرایط کرونا و کمبود نیروی انسانی این گروه از دانشجویان با استفاده از عنوان شورای صنفی در حوزه آموزش دخالت کنند.بنار افزود: این در حالی است که اکنون مسیرهای مشاوره در حوزه آموزش مشخص شده است و شورای مشورتی دانشجویی در آموزش می‌تواند در برخی از امور به نفع دانشجویان مشورت بدهد و این موضوع در حیطه صلاحیت شوراهای صنفی نیست. همین امر موجب شد که چالش ایجاد شود و در مقابل تغییر آئین نامه هم موضع گرفتند اما بر قانون ایستادگی کردیم.وی یادآور شد: بر اساس آئین نامه جدید مقرر شد حتماً ۱۵ درصد تعداد دانشجویان یک دانشگاه علوم پزشکی باید در انتخابات شورای صنفی شرکت کنند تا آن انتخابات صحیح باشد. خوشبختانه اکنون با تغییر میزان مشارکت دانشجویان در برخی از دانشگاه‌ها انتخاباتی با میزان ۶۰ درصد مشارکت داشته‌ایم.مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت افزود: در حال حاضر تقریباً ۳۰۰ شورای صنفی در دانشگاه‌های علوم پزشکی داریم که ۱۵۰۰ نفر عضو این شوراهای صنفی هستند. شوراهای صنفی در حیطه‌های دانشکده‌ها، بیمارستان‌ها و خوابگاه و در نهایت دانشگاه‌های علوم پزشکی شکل گرفته‌اند و در حوزه‌های رفاهی و صنفی که مشخص شده فعالیت می‌کند.وی با اشاره به انتخاب شورای مشورتی شوراهای صنفی کشوری گفت: از میان ۶۵ دبیر شورای صنفی که باید در این انتخابات شرکت می‌کردند ۵۸ دبیر حاضر شدند و در نهایت از میان ۵۸ نفر، تعداد ۱۰ نفر با ۹۸ درصد آرا شورای مرکزی این شورای مشورتی را تشکیل دادند. از این ۱۰ نفر ۷ نفر عضو اصلی و ۳ نفر عضو علی البدل هستند که یک نفر هم به عنوان دبیر اصلی شورای مشتوری انتخاب می‌شود.